• Registrer produkt

Garanti

Du kan være trygg på at Sealy-produktene dine vil vare i mange år framover. For sikkerhets skyld dekkes alle Sealy-produkter av en garanti, og vi håper du vil bli beroliget av følgende garantiretningslinjer.

Vær oppmerksom på garantiinformasjonen her kun er ment som referanse og ikke anses som kjøpsbevis. Garantien gjelder kun for produkter som er kjøpt hos autorisert Sealy-forhandler.

Hvis nettskjemaet er korrekt utfylt og innsendt, gjelder garantien i:
- 10 år for madrass og fundament
- 3 år for puter
- 2 år for baser
- 2 år for annet tilbehør (baser, sengelaken og ben)
MERK: Produktetiketten MÅ IKKE fjernes fra produktet om garantien skal gjelde.

Hvor lang varighet har den begrensede garantien?
Hva dekkes av den begrensede garantien?
Hva DEKKES IKKE av den begrensede garantien?
Brannsikkerhet
Hva skal jeg gjøre hvis det dukker opp et problem?
For at begrenset garanti skal være gyldig MÅ DU
Hva gjør Sealy hvis et problem oppstår?
Eneste rettsmiddel / Andre garantibegrensninger
Vedlikehold av produktet
Garantitid
Garanti for baser

Hvor lenge gjelder garantien? Til toppen
Garantien gjelder fra kjøpsdato, forutsatt betingelsene angitt nedenfor. Hvis Sealy reparerer eller erstatter produktet, fortsetter garantien å gjelde fra opprinnelig kjøpsdato.

Hva dekkes av garantien? Til toppen
Garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen av produktet, og dekker kun produksjonsfeil forutsatt korrekt håndtering og normal bruk.
Vær oppmerksom på at fordypninger etter kroppen er vanlig i nye madrasser, og angir at polstringslagene føyer seg etter kroppens konturer.

Hva DEKKES IKKE av garantien? Til toppen
Garantien dekker IKKE: Madrasstrekk, komfortpreferanse, sengens høyde, søl, brannskader, bøyeskade, skade på madrass eller fundament på grunn av misbruk eller unormal bruk, skade på grunn av bruk med uegnet fundament, brukt sengetøy, sengetøy solgt "som det er", gulvmodeller, skade på grunn av bruk av feil rammer og kostnader forbundet med transport, inspeksjon eller fjerning av produkter. Normale kroppsfordypninger eller nedsynking (ikke forbundet med nedsynking i fundament) på mindre enn 4 cm DEKKES IKKE. Dersom det konstateres at en fordypning er forårsaket av feil bruk, misbruk eller faktorer annet enn en produktfeil, dekkes ikke dette av garantien. Ethvert produkt som viser seg å være i urimelig uhygienisk tilstand, noe som betyr at produktet er så gjennomgripende skittent at 1) en inspektør ikke kan gjennomføre en hensiktsmessig inspeksjon av produktets tilstand uten å bli utsatt for potensielt farlige kroppsvæsker, blodbårne patogener eller andre stoffer som kan forårsake betydelig skade eller 2) ellers tyder på at produktet har vært utsatt for misbruk langt utover vanlig slitasje, OMFATTES IKKE av denne garantien.

Brannsikkerhet. Til toppen
Dette produktet oppfyller standarder for brannhemming. Sovesettets flammemotstand kan imidlertid svekkes alvorlig hvis noe av følgende skjer: Madrassens yttertrekk eller fundament skades, revner eller punkteres, madrasshåndtakene rives av madrassiden pga. generelt misbruk eller misbruk av settet, bruk av ikke godkjente produkter for flekkfjerning eller lignende bruk etter kjøp. Sovesettet er motstandsdyktig mot åpen ild, men ikke brannsikkert. Det er derfor viktig å holde åpen ild og varmegenererende enheter (halogenlamper, stearinlys, varmeovner etc.) på trygg avstand fra sengen og utilgjengelig for barn. RØYK ALDRI PÅ SENGEN.

Hva skal jeg gjøre hvis det dukker opp et problem? Til toppen
Kontakt forretningen hvor du kjøpte madrassen eller fundamentet. Hvis du ikke kan kontakte denne forretningen, eller hvis du har flyttet, ta kontakt med en annen autorisert Sealy-forhandler.

For at begrenset garanti skal være gyldig må du Til toppen
1) Være den opprinnelige kjøper av produktet og ha kjøpt produktet hos en autorisert forhandler, 2) fremlegge kopi av den originale kvitteringen eller annet bevis på kjøpsdato, forhandler og kjøpesum og 3) sørge for at produktet har den opprinnelige produktetiketten.

Hva gjør Sealy hvis et problem oppstår? Til toppen
Hvis du har et gyldig krav før utløpet av garantiperioden, på grunn av feil som dekkes av denne garantien, vil Sealy reparere eller erstatte, etter eget skjønn, det defekte produktet innen rimelig tid i landet ditt med kostnader eksklusive transport og inspeksjonskostnader.
Sealy forbeholder seg retten til å erstatte det defekte produktet med et produkt av samme eller høyere verdi, og garanterer ikke eksakt samme madrass og/eller fundament.

Eneste rettsmiddel / andre garantibegrensninger Til toppen
ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI TILKNYTTET DETTE PRODUKTET, HERUNDER UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, SKAL IKKE OVERSKRIDEVARIGHETEN AV DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, SOM TRER I KRAFT PÅ KJØPSDATO. VILKÅRENE I DENNE GARANTIEN SKAL VÆRE FORBRUKERENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL I TILFELLE FEIL I GARANTIPERIODEN. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR TILFELDIG SKADE ELLER FØLGESKADE SOM FØLGE AV BRUK AV PRODUKTET, MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER FOR BRUDD PÅ DENNE ELLER ANDRE UTTRYKKELIGE GARANTIER.
Denne garantien er kun gyldig i kjøpslandet og gir deg spesifikke juridiske rettigheter som kan avvike eller varierer fra land til land, og som ikke påvirker dine lovfestede rettigheter.

Vedlikehold av produktet Til toppen
(Gå til de individuelle produktsidene for spesifikke vedlikeholdsinstruksjoner)
GENERELT VEDLIKEHOLD AV MADRASSER:

• Madrassen bæres flatt på siden. Dette gjør den enklere å håndtere og hindrer skade.

• Hold madrassen hygienisk ved hjelp av en overmadrass, spesielt hvis barn bruker sengen.

• Ting du bør unngå: Ikke BRETT madrassen, stå på den eller hopp på den. Ikke bruk kjemikalier for tørrens, og unngå at væsker kommer i kontakt med madrassen. Ikke plasser en plate mellom madrassen og fundamentet. Garantien gjelder KUN når produktetiketten IKKE er fjernet fra produktet.

• Når du får madrassen i hus, bør du lufte den etter at du har tatt den ut fra plastemballasjen. Lukten av ny madrass forsvinner da raskt. Bruk en hensiktsmessig ramme med støtte på midten for å sikre at garantien skal gjelde.

• Ikke bøy madrassen. En Sealy-madrass har komfortlag på den ene siden. Den bør imidlertid vendes av og til for å minimere fordypninger i polstringen.

• Søl kan forekomme, men prøv å holde madrassen fri for vann og andre væsker. Vi anbefaler bruk av overmadrass og at du støvsuger Sealy-madrassen for å holde den i perfekt stand. Flekker kan fjernes med kaldt vann og et mildt vaskemiddel som påføres forsiktig. Ikke bruk kjemikalier for tørrens på madrassen eller fundamentet. Dette kan ødelegge både komforten og stopningsmaterialene.

Garantitid Til toppen
Garantien gjelder fra kjøpsdatoen. Kjøpsdato er kvitteringens dato. Hvis produktet er utfaset fra sortimentet, vil Sealy etter eget skjønn fastsette utsalgsprisen for en sammenlignbar modell som vil bli brukt til å bestemme kostnad for reparasjon eller utskifting.

Garanti for baser Til toppen
2 år mot feil i materialer og fagmessig utførelse for sengebunner og rammer (inkludert motoriserte deler)